.

Montáž tažných zařízení

Tažné zařízení je podle evropské normy i českého zákona zařízení určené k odborné montáži. Montáž byste proto měli svěřit odborné firmě, nejlépe s pověřením k montáži tažných zařízení.

Taková firma má odborné předpoklady, pro kvalitní provedení instalace tažného zařízení a elektropřípojky. Montážní firma ručí za provedení práce, správné zapojení a funkčnost elektropřípojky. Provedenou montáž potvrdí do typového listu - potvrzení o montáži. Montáž tažného zařízení v pověřené dílně je pro Vás také předpokladem, aby Vám na příslušném odbor dopravy tažné zařízení zapsali do technického průkazu bez povinnosti návštěvy STK. Další výhodu představuje, že nebude omezena záruka Vašeho nového vozidla.

Typový list

Typový list je důležitá součást tažného zařízení a slouží jako potvrzení montáže tažného zařízení pověřeným pracovištěm. Typový list již nepotvrzuje platné Schválení technické způsobilosti typu výbavy vozidla k provozu na pozemních komunikacích a osvědčení Atestem 8SD MDČR. Tato povinnost byla Ministerstvem dopravy pro tažná zařízení schválená podle příslušných předpisů EU nebo mezinárodní smlouvy, kterou je ČR vázána (směrnice 94/20/ES a předpis EHK/OSN č.55) zrušena k 1. lednu 2016. Každý náš zákazník dostanete k zakoupenému tažnému zařízení TYPOVÝ LIST ELSA GROUP, jehož vzor a seznam montážních pracovišť jsou úředníkům oborů dopravy přístupné na stránkách Ministerstva dopravy. Náhradní typové listy prokazující schválení tažného zařízení na vozidle již namontovaného, z výše uvedených důvodů nevystavujeme. V takovém případě je nutná návštěva a kontrola na STK.

Výhody montáže v autoservisu K 242 Děčín?

  • ... odborná montáž
  • ... potvrzení typového listu
  • ... zprostředkování zápisu na úřadě
  • ... vyškolený personál
  • ... rychlost, kvalita, spolehlivost